Katılım Bankasından Ev Almak Caiz Midir?

Katılım Bankaları faizsiz alışveriş esası üzerine kurulu bankalardır. Bunun yanı sıra kişilere nakdi bir destek değil, tabiri caizse ayni bir destek sağlamaktadırlar. Katılım Bankaları müşterilerinden faiz almadan çalışırlar. Krediyi isteyen kişi bu krediyi ne amaç ile kullanacağını bankaya bildirir ve banka kişinin isteğini yerine getirerek, ona bu malı ya da gayrimenkulü vadeler ile ödemek üzere rücu eder. Yani bir ev almak istediğinizi varsayalım. Katılım Bankasına gittiğinizde, banka sizin adınıza istediğiniz evi alır. Ve daha sonra size satar. Sizler de bu evin ücretini vadeli ama faizsiz biçimde geri ödersiniz.

Katılım bankaları dinen de birçok soruya neden olan bir banka türüdür. Bilindiği gibi dinimizde faiz haramdır. Dolayısı ile bankalar ile aranızda geçecek neredeyse her türlü finansal işlem de haramdır yani günahtır. Yüce Allah, alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır ve her ne sebeple olursa olsun, zaruri durumlar hariç olmak üzere faiz ile alışverişi yasaklamıştır. Peki, evimizi katılım bankasından alırsak, yine de günah olur mu?

Bu konu hakkında birçok din âlimi gerekli mecralarda birçok açıklama yapmışlardır.  Örneğin Cübbeli Ahmet Hoca, bir televizyon programında yaptığı açıklamada eğer işlemler olması gerektiği gibi, doğru ve dürüstlük ile yönetilirse, şer’i ölçütlere uyumlu biçimde yürütülürse, katılım bankasından ev almak caizdir. Zaten aksi takdirde alınan kredinin faiz ile alınan krediden hiçbir farklı kalmayacaktır, demiştir.

Cübbeli Ahmet Hocanın söylemine benzer biçimde Diyanet İşleri Başkanlığı da yakın dönemde bir açıklama da bulunmuştur. Diyanet faizin ve bankalardan kredi alınmasının açıkca haram olduğunu belirtip yineleyerek, Katılım Bankalarından usulüne uygun biçimde alınan kredilerin dinen caiz olduğunu ifade etmiştir.

Görüldüğü üzere Katılım Bankasından ev almak caizdir fakat bunun için dikkatli ve araştırmacı davranmak gerekmektedir. Fakat yine de kişinin kendi birikimi ile aldığı mal, eşya ya da gayrimenkul çok daha değerli, çok daha hayırlı ve çok daha bereketli olacaktır. Bu nedenle dinen bizlere tavsiye edilen, zorunda kalmadığımız müddetçe borç almak yerine tasarruf edip biriktirmektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir