Eve Asılacak Dualar

Son dönemlerde evlere ve iş yerlerine dua asmak yaygınlaştı. Fakat bir yere dua asarken seçici olmamız gerektiğini ve her bildiğimiz duayı da duvara asmanın mantıklı olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda dua asarken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar da bulunmaktadır. Hem sizlere duvara asabileceğiniz yazılar önereceğiz hem de bu yazıları duvara asarken dikkat etmeniz gereken bazı mahzurlardan bahsedeceğiz.

 • Evlere ve iş yerlerine asılan duaların büyük çoğunluğu bereket getirmesi amacı ile asılmaktadır. Bu nedenle dikkatle ve özenle seçilmesi gerekmektedir. Hem evinize asabileceğiniz hem de düzenli olarak okuyabileceğiniz bu dua eviniz, iş yerinizin bereketini arttıracaktır. Duanın günde 3 kez okunması gerekir.
 • Okunuşu: Allâhümmerzuknâ rizkan halâlen tayyıben bilâ keddin vestecib duâenâ bilâ reddin ve neûzü bike anil fedîhateynil fakri vel dîni sübhânel müferrici an külli mahzûnin ve ma’mûmin sübhâne men ceale hazâinihü bi kudretihi beynel kâfi ven nûni İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen en yekûlelehü kün feyekûn. Fe sübhânellezî biyedihi melekûtü külli şeyin ve ileyhi türceûn. Hüvel evvelü minel evveli vel âhirü ba’del âhiri vez zâhirü vel bâtınü ve hüve bi külli şeyin alîm. Leyse ke mislihi şeyün fil ardı velâ fis semâi ve hüves semîul alîm. Lâ tüdrikühül ebsârün ve hüve yüdrikül ebsâra ve hüvel latîfül habîr. Vel hamdülillâhi rabbil âlemîn.

  Anlamı: Allah’ım! Kazancımıza bereket ihsan eyle, helalinden en verimli ve üretken bir şekilde çalışıp çok kazanabilmeyi nasip eyle! Elde edeceğimiz mal ve serveti israf etmeden, senin razı olacağın yerlere kendimiz, ailemiz ve insanlık için en hayırlı şekilde değerlendirebilmeyi nasip eyle. Menkul ve gayrimenkullerimizi, işyerimizi, malımızı, canımızı her türlü afetten, yangından, soygun ve benzeri tehlikelerden muhafaza eyle!

  Allah’ım! Bizlere kazançta helal bilinci ve Kul hakkı duyarlılığı ihsan eyle! Özellikle malımızı, servetimizi, canımızı rızana uygun olarak değerlendirip, bunlarla ebedî mutluluk olan ahiret mutluluğunu elde edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle!

Yine Bereket amacı ile evlere asılan dualardan en bilineni ve en sık karşılaşılanı Karınca Duasıdır. Günde 7 kez okunması halinde her nereye asılmış ise, oranın bereketi olacaktır ve rızkınız artacaktır. Aynı zamanda evin huzurunu sağlamak amacı ile de okunabilecek bir duadır.

Nazar Duası: 

Evlerinize asabileceğiniz bir diğer dua da Nazar Duasıdır. Çoğu insan kendisine nazar değdiğinde bunu fark eder. Bu nedenle beklenmeyen herhangi durumlarda Nazar Duası okunduğunda kişinin üzerinden bu negatif enerji gidecektir. Dolayısıyla Nazar Duası da evlerinize asabileceğiniz dualar arasında yerini almıştır.

Okunuşu: Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

Anlamı: Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Hâlbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.

Eve Dua Asarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Dualar evin duvarlarına süs amacı ile asılmamalıdır. Yani gereğinden fazlaca süslenmiş dualar ve gereğinden fazlaca dikkat çeken dualar asılmamalıdır.
 • Duaların satın alınması tasvip edilmemektedir. Çünkü duaların ticarete konu olması ve satıcılar tarafından safi kazanç derdi ile kullanılması ihtimali vardır. Bu nedenle bazı durumlarda sizlerde bu ihtimalin değerlenmesine neden olabilirsiniz. Bu nedenle mümkünse bazı duaların bilen kişiler tarafından yazılması ve bu şekilde asılması daha makul olacaktır. Aynı zamanda etrafında altın suyuna batırılmış dualı çerçeveler ya da değerli taşlar ile süslenmiş tablalar da israfa, dolayısı ile harama sebebiyet vermektedir.
 • Koruyucu dualar, huzur duaları ya da bereket duaları, yalnızca bu isim ile anılmaktadır. Dua da asıl olan duaları okumaktır. Sizlere bereketi de rızkı da huzuru da veren yüce Rabbimizdir. Dolayısıyla bu duaları duvara asarak bereket ummak yanlıştır. Duaların duvara asılmasının nedeni hatırlamak ve okumaya sevk etmek olmalıdır. Bizlere bu dileklerimizi getiren okuyacağımız dualardır.
 • Duvara astığınız dualar sizleri korumaz, o duaların hürmetine belalar defolmaz. Bunu düşünmek ve buna inanmak Allah’a şirk koşmaya sevk edicidir. Bu nedenle bu dualar okunmadan yalnızca duvarda bulunduğunda sizlere faydalı olmayacağı gibi, bilmeden ve istemeden sizlere zararlı olabilir.
 • Duvara asacağınız yazılar okunabilecek şekilde olmalıdır. Söylediğimiz gibi duvara asılan bu dualar okumayı hatırlatmak, aklınızdan çıkmasına engel olmak içindir. Bu nedenle karmaşık olan dualar duvara asılmamalıdır. Aynı zamanda bu işi gerçekten bilen kimseler tarafından yazılmalıdır ki, yanlış bir yazı asıp, bunu okumayasınız.
 • Duvara yazı asmanın amacı eve gelen misafirlerinize inançlılığınızı kanıtlamak için olmamalıdır. Gerçekten doğru bir niyet ile yazılmalıdır.