Günümüzde ev sahibi olmak çok daha önemli bir hale gelmiştir. Bizde bu sayfamızda sizler için detaylı bir şekilde ev almak için gerekli manevi reçeteyi sunacağımız gibi yan menüde bulunan diğer yazılarımızda da en çok sorulan sorulara verilen cevaplar ve maddi konulara da değineceğiz.

Bu sayfanın devamında aşağıda neler bulacaksınız?

Ev almak için okunacak dualar, esmaül hüsna ve salavatlar olmak üzere 3 bölümde anlatılmaktadır.

Kolay Ev Sahibi Olmak İçin Dualar

Birçoğumuzun içinden geçen en büyük isteklerden birisi de ev almaktır. Çünkü bir eve sahip olduğumuz zaman giderlerimizin önemli bir kısmı eksilmektedir. Bunun yanı sıra herkes bir işlem yaptıracağında kendi evinde yaptırmak, bir eşya alacağında oradan hiç kıpırdatmak zorunda kalmayacağı bir yerde olmak istemektedir. Tüm bunlarda insanların ancak kendi evlerinde mümkün olabilmektedir.

Ev almak günümüzde pekte kolay değildir. Zira gelir ve gideri dengelemek ve bu denge içerisinde bir de tasarruf yapmak gibi bir sınav ile bizleri karşı karşıya bırakır. Fakat Rabbimizin izni ile bu sınav da başarı ile geçilir ve sahip olmak istediğiniz ev, sizlerin önlerine serilir.

Rabbimiz sığınma ve barınma amacı ile de bizlere dualar göndermiştir. Bu dualar bizlerin hayırlı bir şekilde ev almasına yardımcı olacak, bizleri kuvvetlendirecek, paramızın bereketini çoğaltarak bizlere çok daha alım gücü sağlayacak dualardır. Siz de zorlanmadan, kısa süre içerisinde ev almak istiyorsanız, bahsedeceğimiz duaları mutlaka denemelisiniz.

 • Günlük beş vakit namazınızı kıldıktan sonra, her bir namazın ardından şu duayı okuyabilirsiniz.

Okunuşu: Ve kâle lehum nebiyyuhum innallâhe kad bease lekum tâlûtemelikâ(meliken), kâlû ennâ yekûnu lehul mulku aleynâ ve nahnu ehakku bil mulki minhu ve lem yu’te seaten minel mâl(mâli), kâle innallâhestafâhu aleykum ve zâdehu bestaten fîl ilmi vel cism(cismi), vallâhu yu’tî mulkehu men yeşâu, vallâhu vâsiun alîm(alîmun).”

Anlamı:  Peygamberleri onlara, “Allah, size Tâlût’u hükümdar olarak gönderdi” dedi. Onlar, “O bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha lâyığız. Ona zenginlik de verilmemiştir” dediler. Peygamberleri şöyle dedi: “Şüphesiz Allah, onu sizin üzerinize (hükümdar) seçti, onun bilgisini ve gücünü artırdı.” Allah, mülkünü dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.

Bu duanın 19 gün boyunca aralıksız olarak her namaz vaktinden sonra okunması gerekmektedir.

 • Çeşitli dilek duaları da ev almak niyeti ile okuyabileceğiniz dualardandır. Ev almak için okuyacağınız bu dua, hem Esmalar hem de duaların birleşimi ile oluşmaktadır.

Okunuşu: “Subhane rabbiyel aliyyil alel Vehhab. Ya Müheymin, Ya Bari, Ya Fettah, Ya Semi, Ya Latif, Ya Hafız, Ya Kebir, Ya Mucib, Ya Kadir, Ya Berr, Ya Rauf, Ya Nafi. Bismi’l-lâhi ‘alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddinî bikadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahherte velâ te’hîre mâ’accelte.”

Bu duayı abdest aldıktan sonra besmele ile başlayarak okumalısınız. 3. 5 ya da 7 kez bu duayı tekrar edebilirsiniz. Sabah namazı ya da yatsı namazı sonrasında okunması daha tesirlidir.

Kulillahümme Duası

Yatsı namazından sonra, gece yarısı vaktinde abdestinizi alın. Eğer imkânınız varsa ve mümkünse gusül abdesti almanız çok daha faydalı olacaktır. Daha sonra Allah rızası için 2 rekat namazınızı kıldıktan sonra aşağıdaki dilek duasını okuyabilirsiniz. Her bir duayı 333 kez okumanız gerekmektedir.

Okunuşu:

 • “Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).”
 • ” La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’ün kadiyr.Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim”
 • “Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve mevlana fi cemiy’il asarı ve esmai ves sifati ve sellim tesliyma.”

Anlamı: “Mülkün sahibi olan Allah’ım. Mülkü dilediğin kişiye verirsin ve dilediğinden de mülkü alırsın. Ve dilediğini aziz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. Hayır, senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kâdirsin”.

Tüm bu dualar mülk ve dilek dualarıdır. Bu duaların tesirli olabilmesi için sizlerin de etkisini arttıracak faaliyetlerde bulunmanız gerekir. Yani çalışmalı, helalinden kazanç elde etmeli ve bu kazançtan tasarruf etmesini bilmelisiniz. Evinizin bereketini koruyabilmek için her daim her işinize Besmele-i Şerif ile başlamalı, gündüz saatlerinde muhakkak bir işle meşgul olmalısınız. Hayatın normal seyri dışında hiçbir şey yapmadan bu duaların kabulünü beklemek batıl bir davranış olacaktır.

Ev Sahibi Olmak İçin Okunacak Esmalar

Birçoğumuz ev sahibi olmak için Rabbimize dua ediyor, çeşitli tertipleri günler boyunca uyguluyoruz. Bunlar elbette ki hem güzel ibadetler hem de etkin bir vakit kullanımıdır. Fakat bazılarımızın gerçekten de bu tarz tertipleri uygulamaya yetecek vakti yoktur. Böyle bir durumda da yardımımıza koşacak olan Esma’ül Hüsna’lardır. Esma’ül Hüsna, Yüce Allah’ın 99 isminden oluşan ve hem bu dünyada hem de ahirette dileyebileceğiniz her şeyi, yaşayabileceğiniz tüm sorunları çözebilecek hikmete sahip olan mucizelerdir. Allah, şüphesiz ki bu 99 ismin tüm kudretini içinde barındıran, en yüce, en güzel isimdir.

Esma adını verdiğimiz bu isimlerin her birinin başka bir anlamı bulunmakla beraber, her birinin sizleri etkileyecek ve sorununuza çözüm üretecek hikmetleri vardır. Ev sahibi olmak isteyen müminler için de başvurulabilecek Esmalar bulunmaktadır.

Mal ve mülk sahibi olmak isteyen kişilerin bu 99 isimden 12’sine başvurmaları gerekmektedir.  Esma’ül Hüsnaları sıralı bir biçimde okumalısınız.

 • Öncelikle imkânınız varsa Allah rızası için bir gusül abdesti alın. Ve ardından en temiz niyetiniz ile odaklanarak, duanıza başlayın.

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Subhane rabbiyel aliyyil alel Vehhab. Ya Müheymin, Ya Bari, Ya Fettah, Ya Semi, Ya Latif, Ya Hafız, Ya Kebir, Ya Mucib, Ya Kadir, Ya Berr, Ya Rauf, Ya Nafi. Bismi’l-lâhi ‘alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddinî bikadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahherte velâ te’hîre mâ’accelte.

Ev Almak İçin Okunacak Esma’ül Hüsnaların Anlamları

 • El Müheymin: Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, yaratıklarını koruyan, kollayan anlamını taşımaktadır. Tüm varlıkları yarattığından itibaren ilgilenen, koruyup kollamaktan vazgeçmeyen anlamlarına gelir.
 • El Bari: Yaratılanların tümünü bir örneği olmadan yaratan, hepsini birbirine uyumlu yaratan, kusursuz bir yaratma gücüne ve kudretine sahip olan anlamlarına gelmektedir.
 • El Fettah: Kullarının maddi ve manevi tüm sorunlarını çözen, tüm kapıları ona açan, her türlü sıkıntıyı ortadan kaldıran anlamlarına gelmektedir.
 • El Semi: Her varlığın hareketlerini ve seslerini duyan, her sesi anlayıp işiten anlamlarına gelmektedir.
 • El Latif: İhsanı ve lütfu bol olan, kullarının her isteğini yumuşakça karşılayan anlamlarına gelir. Bu esma önemlidir; çünkü her türlü dert, sıkıntı ve dilek için zikredilebilecek bir Esma’dır.
 • El Hafız: Yapılan tüm işlerin ve davranışlarının tümünü gören, bütün inceliklerini koruyan, kendisine sığınanı muhafaza eden anlamlarına gelmektedir.
 • El Kebir: Büyüklüğünün ve şanının yüceliğinin hududu olmayan, büyüklüğünü ancak kendisi bilen ve başkaları tarafından asla bilinemeyecek olan anlamlarına gelmektedir.
 • El Mucib: Canlıların ve cansızların isteklerini ve ihtiyaçlarını kendilerinden daha iyi bilen, kullarının dualarını duyan ve kabul eden, duaları işiten ve cevap veren anlamlarına gelmektedir.
 • El Kadir: Sonsuz güç ve kudret sahibi olan, her istediğini, istediği gibi sonsuz güç ve kudretiyle donatan anlamlarına gelmektedir.
 • El Berr: Kullarına karşı merhametli olan, onları hayırlara ulaştıran, cömert ve ihsanı bol olan anlamlarına gelmektedir.
 • Er Rauf: Rahmeti ve merhameti bol olan anlamlarına gelmektedir.
 • En Nafi: Faydalı şeyler yapan, bütün mahluklara fayda ve hayır sağlayan anlamlarına gelmektedir.

Ev Almak İçin Salavat

Üstat Muhterem der ki, “Cenabı Hakk’ın rahmet ve hazinesinin en kıymetli pırlantası ve kapıcısı Hz. Muhammed (sav)’dir. O kapının birinci anahtarı Besmele-i Şeriftir. İkinci ve en kolay anahtar ise salavat getirmektir.” Bilindiği üzere ömründe bir kez bile olsa Hz. Muhammed’e (sav) selam ve salat getirmek muhakkak suretle farzdır. Böyle büyük bir güce sahip olan salavat, Allah’ın izni ile her soruna da kadirdir.

Dinimizde salavat getirerek çözülemeyecek bir sorun yoktur. Her bir sorun için ayrı ayrı birçok salavat vardır. Elbette bunların tümünün Rabbimizin rızası ile okunması şarttır.

Bu yazımızda ev almak için, mal ve mülk edinmek için okuyabileceğiniz salavatlardan birkaç örnek vereceğiz.

 • Allahümme salli ala nuril envar. Ve sirril esrar. Ve tiryakıl ağyar. Ve miftahı babil yesar. Seyyidina muhammedinil muhtar. Ve alihil athar. Ve ashabihil ahyar* Adede
  niamillahi ve ifdalih.

Anlamı: Allah’ım! Nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed’in temiz aline ve hayırlı ashabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun.

Bu salavat aklınıza gelebilecek her türlü isteğiniz için okunabilecek bir salavattır. Buna karşın rızkı arttırır ve korumanızı sağlar; dünyada ve ahirette sizlere kolaylık verir. Aynı zamanda bu salavat Ahmet Bedevi’nin (ra) salavatıdır.

 • Esselamü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berakatüh.

Anlamı: Ey Allah’ın has peygamberi! Selam sana. Allah Teâlâ’nın rahmet ve bereketi de yine senin üzerine olsun.

Bu salavatı her gün 100 kez arka arakaya okuyan kişi, hem maddi hem de manevi olarak yükselişe geçer. Refah içinde yaşar ve rızkı da sürekli genişler.

 • Allahümme salli alâ Muhammedin, abdike ve Resûlike ve salli alel-müminîne vel-müminât. Vel-müslimîne vel-müslimât.

Anlamı:  Allah’ım. Kulun ve Resulün Hz. Muhammed’e (sav) salat et. Mümin olan erkek ve kadınlara, Müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurur: “Eğer bir kimse malının çok olmasını istiyorsa, bu suretle salavat okusun.”